Expertes
Expertes

Experta en el disseny, implementació, desenvolupament i avaluació de politiques públiques d’igualtat de gènere en diferents nivells de l’administració pública, al món laboral i de manera especial les de l’àmbit de la seguretat pública. Estic especialitzada en l’abordatge de la violència masclista en els àmbits laboral, de la parella, social i comunitari i familiar i en el disseny de protocols per al seu abordatge integral. Tinc expertesa en recerca i investigació en politiques d’igualtat i contra la violència masclista. La meva experiència professional gira entorn a les politiques públiques de dones i d’equitat de gènere en diferents nivells de l’adminsitració pública. He col·laborat en diferents projectes de recerca i puntualment en programes de Mestratge. Actualment sóc la Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya, i també he estat directora del Programa de Seguretat contra la violència masclista del Departament d’Interior (2007-2010), cap del Programa de la Dona de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i cap de Gabinet de Presidència del Consell Comarcal del Garraf. Publicacions recents: Morreres, Sara; Garcia, Alba; Sandalinas, Lidia. Guia Sindical sobre violencies masclistes a la feina, Secretaria de la Dona de CCOO, 2015. “La percepció de la violència a l’espai públic, amb perspectiva de gènere” a No surtis sola. Espais públics segurs amb perspectiva de gènere<strong>,</strong> Maria Freixanet Mateo (coord) Institut de Ciències Polítiques i Socials, Col·lecció Ciutats i Persones, Barcelona, 2011. Màster en Polítiques Públiques de Seguretat Universitat Oberta de Catalunya i Institut de Seguretat Pública de Catalunya (2009)Màster en polítiques d’igualtat de gènere: Agents d’igualtat Universitat Autònoma de Barcelona i Diputació de Barcelona (2007)Màster d’Estudis sobre les Dones Universitat de Barcelona i DUODA (1991)LLicenciada en Geografia i Història, Història de l’ Art Universitat de Barcelona