Expertes
Expertes

Des del 2009 és responsable del programes per l’apoderament de la dona de l’ Escola Genèrica per a la Igualtat, del Consell Insular de Mallorca. és col·laboradora acadèmica de diferents escoles de negocis i centres d’educació permanent d’Espanya i Suïssa. Compta entre les entitats amb qui col·labora amb el Departament de Treball de la Generalitat la Diputació de Barcelona, l’Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home de Barcelona, diferents serveis provincials de la dona, el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, ESADE, Greenpeace, entre altres, i el CEP/IDHEAP de Lausanne, el Collège Romand de PNL de Ginebra, Saphir DHS, Lausanne,… Està llicenciada en Arts Dramàtiques, té un postgrau en pedagogia corporal Cos-Art, (U.Blanquerna/ Universidad Ramón Llull) i ha rebut formació amb la filòsofa i terapeuta Paule Salomon en identitat de gènere, teràpia emocional i respiració conscient.