Cristina Sánchez Miret

Imprimir
Expertes
Expertes

Com a investigadora, ha estat directora del projecte d’investigació “Condicions de Vida i hàbits socials dels joves de Catalunya” impulsat per la Generalitat de Catalunya mitjançant l’Observatori Català de la joventut (2009-2010); dels continguts de l’Enquesta Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD Catalunya) a través de la Fundació Jaume Bofill (2001-2006) i de l’Aplicació del Pla Concilia al personal docent de les universitats catalanes. Ajuts a la Recerca.CAAU – AGAUR. Generalitat de Catalunya (2007). Entre el 2009 i el 2010 va ser membre del CANSS, Consell Assessor Extern dels Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya i del Consell Assessor del Pla Nacional de Joventut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. últimes publicacions: – SáNCHEZ, C. (2011) Análisis social de la Participación en el municipio de Santa Cristina d’Aro a BOU, J(Coord.): Refundar la democracia. Atrapasueños Editorial. – SáNCHEZ, C. (2011) Metodología de análisis de los presupuestos participativos. El Análisis de la Participación; grupos sociales presentes, grupos sociales ausentes y transformación social a BOU, J(Coord.): Refundar la democracia. Atrapasueños Editorial. – SáNCHEZ, C., SUBIRATS. M i LóPEZ, P (2010) Classes i grups socials a la Regió Metropolitana de Barcelona en LA SOCIETAT METROPOLITANA DE BARCELONA. REVISTA PAPERS, IERMB, N. 52. – CURóS, P. SáNCHEZ, C. (2010) Conciliación de la vida personal y familiar y la jornada laboral. Nuevos retos para las organizaciones empresariales. En Trabajo y Seguridad Social, Casos Prácticos. Centro de Estudios Financieros. Madrid