Expertes
Expertes

Escriptora i periodista especialitzada en Salut, Sanitat i Medicina que ha treballat essencialment en revistes mèdiques i en d’altres divulgatives. Ha combinat la seva tasca científic-mèdica, amb la crítica d’Art i la direcció de revistes d’aquesta especialitat i també amb la Comunicació empresarial. Entre els seus llibres: “Desencuentro emocional y sexualidad en la pareja de hoy” (Ed. Amat. Grup Planeta. 2006); “Violencia contra las mujeres y sexualidad masculina (SDM de Ediciones, 2003); “El libro para conducir Reuniones con éxito” (Díaz de Santos, 2005); “Antienvejecimiento, longevidad, salud y felicidad” (Ed. Anthropos, 2008); “Dietética antiaging y anticáncer” (Ed. Díaz de Santos, 2009). Traducció al català de “La Dama del Nil” de Pauline Gedge. (Ed. Emecé, 1997) y Edicions 62, 2006. I altres. Ha publicat amb Donarcat (Dones Artistes de Catalunya) un estudi poètic sobre la Mediterrània, amb il.lustracions d’artistes. I un estudi sobre el Matriarcat a la Mediterrània i sobre Safo i Pitàgores i el segle VI a. C. a la Mediterrània a: www.libroptica.com, amb el títol: “Safo de Lesbos. La Estética como religión”. Estudi fet a la Biblioteque Marguerite Durand de París, la biblioteca feminista d’Europa, dedicada al matriarcat. Una altra recerca ha estat sobre la violència i la seva relació bioquímica amb la sexualitat que es va reflectir en el llibre “Violencia contra las mujeres y sexualidad masculina”, subvencionat per l’Instituto de la Mujer. La continuació del qual va ser l’estudi sobre la ira, reflectit a “La maté porque era mía. Psicobiología de la ira” Ed. Díaz de Santos.

I darrerament ha publicat: “El lenguaje de la piel”. Ed. Chiado. “La salud a través de una gota de sangre”, escrita amb el Dr. Raymond Hilu i publicada a Ed. Chiado. “Divorcio y familia”, escrita amb Silvia Díez i publicada a www.libroptica.com.

Professió

Periodista / Escriptora