Expertes
Expertes

S’ha especialitzat en Seguretat Informàtica i en Protecció de Dades, participant en diversos projectes de seguretat a nivell nacional i internacional. El 2009 va crear PRiSE, empresa dedicada a la Identitat Digital i la Privacitat, oferint serveis de consultoria i desenvolupament en aquells projectes que requereixen l’ús de tecnologies tals com PAPI, SAML, OpenID, OAuth, WS-Trust i federacions d’identitat digital. L’empresa ha desenvolupat adAS, un producte d’autentificació Single Sign-On que està implantat en diverses Universitats a nivell nacional. Col·labora activament amb la UOC a través del Màster de Software lliure i el Màster de Seguretat.