Expertes
Expertes

Experta en regulació audiovisual, dret constitucional, europeu i administratiu, drets i llibertats, mitjans de comunicació públics i privats, contractes i serveis públics. Ha estat Professora de Dret Administratiu, d’Institucions de Dret Comunitari i de Dret Públic Econòmic. Actualment imparteix les assignatures “Llibertat d’establiment i lliure prestació de serveis” i “Regulació Econòmica” en el Màster d’Estudis Jurídics Avançats de la Facultat de Dret i en el Màster d’Economia, Competència, Regulació i Serveis Públics de la Facultat d’Economia de la Universitat de Barcelona. Autora de diferents publicacions en matèria de intervenció pública en l’economia, tant des del vessant institucional com instrumental (competències econòmiques de les CCAA, reconversió industrial, normalització tècnica, mercat de valors, intervenció econòmica dels municipis, administracions independents, liberalització de les telecomunicacions, finançament de les televisions, governança econòmica europea, ajudes públiques i crisi econòmica), contractes i serveis públics, Administració pública i TICs; les darreres publicacions tenen per objecte la regulació econòmica, regulació econòmica i transparència, com també la regulació de l’audiovisual i l’emergència d’autoritats independents de regulació en aquest darrer àmbit. Professora convidada de diferents universitats espanyoles i europees (Roma “La Sapienza”, Siena, Catòlica de Milà, Florència, Oviedo, País Basc, Pisa, Pavia, Montpeller, París Panthéon-Assas, Paris I Pantheón-Sorbonne, Fondation de Sciences Politiques) . Membre del Grup Europeu de Dret Públic, del Grup Europeu d’Administració Pública, de l’Associació Espanyola de Professors de Dret Administratiu i de l’Associació Internacional de Dret Públic. Membre del consell de redacció de diferents revistes de dret públic i administració pública, espanyoles i estrangeres. Avaluadora de projectes de recerca en les agències corresponents de l’Administració de diferents comunitats autònomes i de l’AGE, així com de l’Agència francesa d’Avaluació de la Recerca (grup Administració Pública) i de l’agència equivalent italiana. Des de 1 de juliol de 2008 fins al 14 juliol 2014 ha estat Consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.