ESTER VELA LÓPEZ

Imprimir
Expertes
Expertes

Nascuda a Barcelona. Des del seu debut com a pianista, s’ha interessat especialment en la difusió de la música catalana contemporània i de les dones compositores, fet que l’ha dut a investigar el repertori, sovint oblidat per arxius i biblioteques. Edita l’obra pianística de la compositora Narcisa Freixas (1859-1926) També ha publicat CD, llibres de pedagogia (Boileau) i composicions pròpies. Ha rebut diferents premis i ha fet nombrosos concerts, especialment amb el Duo Vela, que forma amb la seva germana Eulàlia, també pianista. Més informació a http://www.estervela.com/

Professió

Compositora / Pianista / Pedagoga

Camp d’expertesa

Música

  • Nom i cognoms ESTER VELA LÓPEZ