Expertes
Expertes

és professora de secundària a Barcelona i col·laboradora de diferents universitats (Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Universitat de Lleida, Universitat Pontifícia de Salamanca, Universitat Pública de Navarra), així com del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), també pertany a diferents xarxes universitàries d’estudis de gènere, per exemple, a la xarxa Genet d’aquesta última institució. Es dedica a la investigació dels biaixos sexistes i androcèntrics de la literatura i de la llengua, i en l’ensenyament. Pel que fa a la literatura, es dedica a la crítica literària i fa conferències, ponències i ressenyes sobre diferents aspectes de la literatura, principalment sobre les escriptures femenines. Respecte a la llengua, es dedica fonamentalment a l’anàlisi dels biaixos androcèntrics i sexistes. Aquesta dedicació l’ha portada a investigar diferents biaixos ideològics en diccionaris, a estudiar les notícies de premsa (especialment les de maltractaments), les denominacions dels oficis, càrrecs i professions, el discurs acadèmic i l’administratiu. Ha elaborat diverses recomanacions per evitar els usos sexistes i androcèntrics de la llengua. Tot plegat li dóna peu a impartir conferències, ponències, xerrades, cursos i a realitzar assessoraments. Ha col·laborat en la revisió del Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans i en la revisió del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia.