EVA COSTA VARGAS

Imprimir
Expertes
Expertes

El meu camp de treball és la logística, les duanes i el comerç internacional Pel que fa a la logística, rutes i mitjans de transport, així com organització de magatzems Pel que fa la les duanes, tot el que té a veure amb la importació i exportació així com altres figures que inclou el codi duaner de la UE – tramitacions, requisits, polítiques no fiscal de protecció del mercat UE, etc. En referencia al comerç internacional, mercats exteriors des del punt de vista duaner i logístic

Professió

Empresària

Camp d’expertesa

Comerç / Dones emprenedores / Empresa

  • Nom i cognoms EVA COSTA VARGAS