Expertes
Expertes

Empresaria i fundadora de WeEQUAL consultoria que ajuda a les organitzacions a créixer implementant polítiques de diversitat en la seva empresa.

Executiva amb més de 20 anys d´experiència en posicions de direcció de multinacionals de consultoria i de gran consum. àmplia experiència internacional en posicions directives tant a nivel global en països com Estats Units, Alemanya i Espanya, liderant equips locals i multipaís. Provada capacitat de lideratge implementant canvi en les organitzacions, compartint millores pràctiques, optimitzant procesos i fortalesa en comunicació, marketing, negociació i organització.

 

  • Nom i cognoms Eva Vila Massanas