Expertes
Expertes

Des de 2004, Sòcia consultora de Màrqueting Alliance. Amb més de 25 anys d’experiència professional en les àrees de Màrqueting Estratègic, Digital, Internacionalització i Gestió Comercial B2B. He desenvolupat la meva carrera entre els Estats Units (13 anys) i Espanya (15 + anys) en els sectors TIC (maquinari, programari, sistemes, Consultoria i Formació Tecnològica) i altres serveis professionals. Experiència Professional compartida entre multinacionals nord-americanes, PIMES i Startups. Especialitzada en el desenvolupament i integració d’estratègies d’internacionalització offline & digital, desenvolupament i llançament de nous productes / serveis i optimització de processos comercials. En Màrqueting Digital, analitzo i desenvolupament models de negoci digitals. Suport en el disseny, parametrització i posada en marxa d’eines tecnològiques essencials en la gestió comercial: eCRM, email màrqueting, etc. i la seva integració amb estratègia de màrqueting nacional i internacional i la política comercial de l’empresa. Sectors: comerç electrònic, mix vendes comerç electrònic i venda tradicional consultiva, TIC, Programari, Bio-tecnologia, Enginyeria, Serveis Professionals, Plataformes de comerç electrònic, els Indústria, Distribució i Formació no reglada. Empreses i sectors d’especial complexitat per requerir domini tant de la venda consultiva tradicional com de la venda a través d’ecommerce. Àmbit d’actuació des de qualsevol punt d’Espanya als Estats Units, Europa i LATAM. – Màster en International E-Business, (2015-2016) en ICEX- CECO. -M.B.A. Executive Master Business Administration en Institut d’empresa Madrid

Desde 2004, Socia consultora de Marketing Alliance. Con más de 25 años de experiencia profesional en las áreas de Marketing Estratégico, Digital, Internacionalización y Gestión Comercial B2B.

He desarrollado mi carrera entre Estados Unidos (13 años) y España (15 + años) en los sectores TIC (Hardware, Software, Sistemas, Consultoría y Formación Tecnológica) y otros servicios profesionales. Experiencia Profesional compartida entre multinacionales norteamericanas, PYMES y Startups.

Especializada en el desarrollo e integración de estrategias de internacionalización offline & digital, desarrollo y lanzamiento de nuevos productos/servicios y optimización de procesos comerciales.

En Marketing Digital, analizo y desarrollo modelos de negocio digitales. Apoyo en el diseño, parametrización y puesta en marcha de herramientas tecnológicas esenciales en la gestión comercial: eCRM, Email marketing, etc. y su integración con estrategia de marketing nacional e internacional y la política comercial de la empresa.

Sectores: e-commerce, mix ventas e-commerce y venta tradicional consultiva, TIC, Software, Bio-tecnología , Ingeniería, Servicios Profesionales, Plataformas de Ecommerce, Industria, Distribución y Formación no reglada. Empresas y sectores de especial complejidad por requerir dominio tanto de la venta consultiva tradicional como de la venta a través de ecommerce.

Ámbito de actuación desde cualquier punto de España a Estados Unidos, Europa y LATAM.

– Máster en International E-Business, (2015-2016) en ICEX- CECO.
-M.B.A. Executive Master Business Administration en Instituto de empresa Madrid

Professió

Consultora

  • Nom i cognoms Gloria Abati
  • Adreça Calle Felipe IV nº 3, 3º – 28014, Madrid.
    Carrer Montaner 388, E 1º,Barcelona.