Imma Rull Perelló

Imprimir
Expertes
Expertes

Gestió de documents audiovisuals i de la informació en general.

Professió

Documentalista

Camp d’expertesa

Comunicació audiovisual

  • Nom i cognoms Imma Rull Perelló