Expertes
Expertes

és professora titular de periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1989. La seva principal línia d’investigació és Gènere i comunicació: Ha publicat els llibres: Periodismo Social (2014), De reinas a ciudadanas. Medios de comunicación ¿motor o rémora para la igualdad? (2013), Putas de película. Un siglo de prostitución en el cine (2012), Eva devuelve la costilla.el nuevo estado de conciencia de las mujeres (2010); Si te vas te mato. Mujeres que murieron por su libertad (2009); La prensa por dentro (2002); El Sexe de la notícia (2000) i el “El sostre de vidre (1994). També ha escrit el capítol “Many Women. Little Power” en el volum Handbook of Women and Journalism (Washintong, 2014), i col·laborat com a coordinadora per a Espanya de l’informe internacional Status on women in the News Media (2011), realitzat per la IWMF (International Women Media Foundation) radicada a Washington. Ha impartit cursos de mestratge o seminaris a moltes universitats, així com conferències en diferentes ciutats de Catalunya, d’Espanya o d’altres països. Ha col·laborat en diferents revistes i diaris i fou membre fundadora de l’Associació de Dones periodistes de Catalunya (1992).