Laura Roigé Pons

Imprimir
Expertes
Expertes

Presidenta de l’Associació d’Empresàries i Emprenedores de les Comarques de Tarragona – ADEE. Vicepresidenta de la Federació d’Associacions d’Emprenedores Catalanes -FAEC. Vicepresidenta de la Business Professional Woman International – Tarragona. Vicepresidenta de la Federació Nacional BPW Busines and Porfessional Women SPAIN. Vicepresidenta de la Federación Nacional de Empresarias, Profesionales y Directivas. Membre electe del Ple i membre del Comitè Executiu de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona. Per delegació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona, forma part com a membre de l’executiva de la Fundació Teatre Fortuna de Reus, la Fundació Ciutat de Tarragona, el Fòrum Cívic del Camp, el Consell d’Usuaris del Transport Marítim de Catalunya, el Consell de Navegació i Port de Tarragona, el Jurat del Premi de Normalització lingüística de Tarragona, el Jurat de Premis Tarraco Empresa Jove, el Patronat Català Pro Europa, representant en la Comissió de Transport Marítim del Consejo Superior de Cámaras de España, representant de la Comissió Mujer-Empresa del Consejo Superior de Cámaras de España, Jurat dels Premis Empren en Femení de la Diputació de Tarragona. Per delegació del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España és representant a Tarragona del Consell Assessor del CIRE, Centre d’Iniciatives per a la reinserció. és membre del Consell Municipal de Dones de Tarragona i de la Junta Permanent del Consell Nacional de Dones de Catalunya.

Professió

Empresària

Camp d’expertesa

Dones emprenedores / Empresa