Expertes
Expertes

doctora en economia, experta en mercat de treball. Treballo sobre temes de génere: desigualtat, oportunitats, violencia. També treballo temes d’immigració: integració, assimilació, impacte sobre el país emissor i receptor. Atur juvenil i impacte de la crisi econòmica sobre les oportunitats laborals dels joves. Temes relacionats amb la salut física i mental.

Professió

Economista