Lourdes Torices Girons

Imprimir
Expertes
Expertes
Secretària Jurídica.
Sóc experta en les tasques que acompanyen a les activitats que ha de desenvolupar una secretària jurídica en el meu cas en un despatx advocats que són les següents:
  • Col·laboració directa amb el Soci Director del despatx.
  • Gestió del Departament Jurídic ajudant als lletrats a optimitzar els procediments de treball (coordinació agenda, creació i control d’expedients; control i seguiment de notificacions judicials; redacció, preparació, negociació i seguiment de les propostes comercials presentades al clients …).
  • Formació: organització de sessions formatives en el propi despatx. Comunicació de formacions externes al despatx.
  • Control i seguiment de documents de notaries, registres mercantils i registre de la propietat.
  • Negociació econòmica i de seguiment de les actuacions dels col·laboradors externs en assumptes jurídics (procuradors, notaris, perits).
  • Gestió de la recerca i presentació de candidats en la selecció de noves incorporacions d’advocats en el despatx.
  • Gestió de la recerca, incorporació i mentoring dels estudiants de Dret (Grau i Màsters) negociant amb diferents universitats aconseguint personalitzar els convenis. Desenvolupament del Networking per a la captació de nous clients. Assistència a actes i organitzant activitats per a l’esmentada captació.
  • Optimització del pressupost del Departament Jurídic coordinant accions amb el Departament d’Administració.
Donant classes en el ICAB als futurs secretaris/es jurídics/es.

Camp d’expertesa

Dret / Empresa / Educació / TIC

  • Nom i cognoms LOURDES TORICES GIRONS
  • Adreça Barcelona