Expertes
Expertes

Geodèsia. Sistemes de Referència. Projeccions cartogràfiques. Gravimetria Aerotransportada. Geoide. Fotogrametria. Teledetecció i tractament d’imatge. Dades Obertes. Big Data.

  • Nom i cognoms M. Assumpció Termens Perarnau