Margarita Artal Serrat

Imprimir
Expertes
Expertes

Ha treballat durant 10 anys en el camp de la Igualtat d’oportunitats com a directora del Programa de la Dona a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i com a cap de l’Oficina de Promoció d’Estudis del mateix centre. Anteriorment ha treballat com a professora de secundària, experiència que li ha donat peu a publicar articles i llibres sobre la desigualtat en el camp de la formació i en el món del treball. Intervé com a experta en projectes finançats des d’Europa i des d’administracions públiques, locals i institucions privades pel desenvolupament de mètodes i protocols de millora en àrees de contingut científic i tecnològic.

Professió

Consultora