Expertes
Expertes

és la directora de l’àrea Barcelonès de Suara Cooperativa, una entitat que dóna resposta a les necessitats d’atenció, suport, assistència i educació d’infants i joves; de famílies; de persones que requereixen algun tipus de suport per a ser més autònomes; de persones que volen entrar en el mercat laboral o tenen com a objectiu millorar professionalment; de persones que necessiten suport davant situacions de crisi. També ha estat gerent de la Unitat de Serveis d’Atenció Domiciliària de Suara Cooperativa.