Expertes
Expertes

Ha treballat de psicòloga infantil, ha estat fundadora i coordinadora de l’equip socio-psicopedagògic de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Ha estat també fundadora i directora de l’Escola d’Educadors Especialitzats Flor de Maig de la Diputació de Barcelona. Ha estat Cap de Gabinet de Relacions Internacionals a la Diputació de Barcelona, també ha ostentat el càrrec de Comissionada de la Presidència per als Programes Internacionals d’Igualtat i Ciutadania. Institucionalment, ha estat Diputada al Congrés dels Diputats, ha estat Parlamentària al Parlament Europeu, Directora General de Protecció Jurídica del Menor en el Ministeri de Justícia i finalment ha presidit la Internacional Socialista de Dones durant 4 anys. Dedicada a la Formació politica de dones. Autora de diversos llibres sobre feminisme i política. Ha rebut la Medalla Francesc Macià al Treball i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat l’any 2011.

Professió

Gestora pública