Expertes
Expertes

Sóc sociòloga i he treballat fonamentalment en temes d’educació, gènere i estructura social de Catalunya. Sóc catedràtica emèrita de sociologia, he fet nombroses recerques, entre les quals la direcció i col.laboració amb l’Enquesta Metropolitana de Barcelona, i he escrit diversos llibres (Rosa y Azul.La transmisión de los géneros en la escuela mixta, amb C. Brullet, Madrid 1988, Con diferencia. Las mujeres frente al reto de la autonomia, Barcelona 1998, Mujeres y hombres ¿un amor imposible? amb M. Castells, Madrid 2007, Balones fuera. La reconstrucción de los espacios a partir de la coeducación, amb A. Tomé, Barcelona 2007, i Barcelona: de la necessitat a la llibertat, Barcelona 2012. També més d’un centenar d’articles. He estat també directora del Instituto d ela Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales (1993-1996) i regidora d’educació de l’Ajuntament de Barce lona (1999-2006).

Professió

Sociòloga