Mariona Casas Deseuras

Imprimir
Expertes
Expertes

ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA LLENGUA CATALANA A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA. ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L’ESCRIPTURA ACADÈMICA A LA UNIVERSITAT. FORMACIÓ LINGÜÍSTICA, DISCURSIVA I DIDÀCTICA ALS GRAUS DE MESTRE. ENSENYAR A APRENDRE A PARLAR EN PÚBLIC.

Camp d’expertesa

Educació / Llenguatge

  • Nom i cognoms Mariona Casas Deseuras