Marta Darder Lisson

Imprimir
Expertes
Expertes

Escultura, Poesia visual. Facilitar espais de creació des del compartirdes de l’assertivitat. Algunes línies de treball: lluitar per la llibertat individual i col·lectiva, obrir vies altres de relació, indisciplinarietat entre les arts textuals i visuals. Algunes obres: Vïdeopoesia (PrOblEMA), Comissariat d’exposicions (‘Sopa de llengües’, ‘Amors diversos’, Femart, 8888), Accions (‘Olla de grills’, Venus de Barcelona), exposicions individuals (‘Sóc un àngel als núvols’, ‘llum’, ‘Autorretrats, maternitats i famílies’), obra en espais públics (‘Corean Pices’, ‘Global puzzle’. Spanish Parc. Kionghi, Corea ‘Tres al Sol’ Tarragonaí); i llibres i catàlegs (De nominibus equorum circensium, De anima, De corpore, 8888, Sóc un àngel als núvols).

Professió

Artista

Camp d’expertesa

Art / Escultura / Poesia visual