Marta Pallarès Blanch

Imprimir
Expertes
Expertes

Especialitzada en desenvolupament local i planificació estratègica, estudis del territori i estudis de gènere. Combina la professió aplicada amb la investigació científica. Ha treballat a l’administració local, per l’empresa privada i també com a consultora independent. Com a investigadora, les seves línies de recerca són els beneficis dels Espais Naturals Protegits, polítiques de gènere i desenvolupament rural i cooperació transfronterera. Ha publicat diversos articles acadèmics, capítols de llibre i ha presentat nombroses comunicacions en congressos científics. També imparteix conferencies regularment. PALLARèS-BLANCH, M.; TULLA, A.F; VERA, A. (en revisió, pub. 2015). “Environmental capital, eco-economy and women’s entrepreneurship: a Sustainable Local Development approach”. Carpathian Journal of Eart and Environmental Sciences (ISSN: 1842-4090; eISSN: 1848-489X). PALLàRES-BLANCH, M. (en revisió 2015). “Women’s eco-entrepreneurship: a pathway of possible in community resilience?”. AGER. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural (ISSN: 1578-7168). PALLARèS-BLANCH, M.; TULLA, A.F.; VERA,A. (2014). La emprendeduría y la participación de las mujeres en el desarrollo rural del Alt Pirineu i Aran, Catalunya. Crisis y Oportunidades, Actas del XVII COLOQUIO DE GEOGRAFíA RURAL, COLORURAL. Girona, del 3 al 6 de setembre de 2014. PALLARèS-BLANCH, M; PRADOS, M.J.; TULLA, A.F. (2014) “Naturbanization and urban-rural dynamics in Spain: case study of new rural landscapes in Andalusia and Catalonia” European Countryside (electronic paper), ISSN: 1803 – 8417. PALLARèS-BLANCH, M; TULLA, A.F.; CASELLAS, A.; VERA, A. (2014) “Entre premios y recortes. El zigzagueante proceso de empoderamiento de las mujeres rurales” a Biblio 3W. Revista bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. ISSN: 1138-9796. Vol. XIX, nº 1057, 5 de enero de 2014. PALLARèS-BLANCH, M.; TULLA, A.F.; VERA, A. (2013) “Reintegración de un territorio entre fronteras: el Alto Segre, Pirineos” Geographicalia. Revista del Departament de Geografia i Ordenació del Territori, Universitat de Zaragoza. ISSN: 0210-8380. Ha participat en diversos projectes I+D a través del Grup de Recerca de Geografia Aplicada de la UAB. El projecte actual té per títol: “Desenvolupament rural en de muntanya: La segona millor opció en el territori com a instrument per a la diversificació productiva” finançat pel Ministeri d’Educació i Ciència. També compta amb el Postgrau en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, el Màster en Estudis Territorials i de la Població i el Màster en Estudis de Polítiques Rurals Comparades. Al llarg de la seva trajectòria professional ha realitzat diverses estades en centres de recerca a l’estranger que inclouen el Royal Agricultural College a Anglaterra, la Universitat de Highlands and Islands a Inverness (Escòcia) i també la Universitat de Portland (Oregon).

Camp d’expertesa

Desenvolupament local / Món rural