Expertes
Expertes

Es Directora del procés d’Addiccions de l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions del Parc de Salut Mar i Professora titular de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva activitat assistencial ha estat vinculada a l’àrea de les addiccions a substàncies d’abús i la comorbilitat amb altres trastorns psiquiàtrics. En l’àmbit de la recerca ha dirigit nombrosos projectes i els resultats han estat publicats en les millors revistes de l’àrea. Ha rebut diversos premis nacionals i internacionals i en l’actualitat és, també, membre de la Comisión Clínica del Plan Nacional sobre Drogas, així com consultora de diversos organismes internacionals (OMS, ONU, Observatori Europeu per les Drogues) en temes d’addicions i comorbilitat psiquiàtrica.