Expertes
Expertes

és professora titular de literatura romànica medieval a la Universitat de Barcelona, vicedirectora de l’IRCVM (Institut de Recerca en Cultures Medievals) de la Universitat de Barcelona i investigadora del Centre Dona i Literatura de la Universitat de Barcelona.Ha publicat diversos treballs sobre textos èpics, lírics i narratius, atenent particularment a la projecció europea de la poesia dels trobadors i a les transformacions de la novel·la cavalleresca. Les seves publicacions relacionades amb els estudis de gènere i sobre dones se centren en la literatura escrita per dones a l’edat mitjana i en la representació literària de la dona en la literatura dels segles xii al xv. També s’ha interessat per la traducció de textos medievals, tant des de la reflexió teòrica com en qualitat de traductora d’obres en francès antic, occità i italià antic al castellà i al català.