Misericòrdia Puig Cunillera

Imprimir
Expertes
Expertes

Impuls d’un Departament d’assegurament de la Qualitat, dins de l’ambient de premescles medicamentoses veterinàries. Desenvolupament dels APPCC en la fàbrica d’additius, en compliment del Reglament 183/2005, d’higiene de pinsos. Impuls d’un Departament de Qualitat en referència als Additius per a l’alimentació animal. Des de l’inici de l’any 2007 és copropietària i directora de qualitat i seguretat agroalimentària de l’empresa 4d Consultores (Gestions Puig & Sauné, SL). La seva responsabilitat dins l’empresa és ajudar a les empreses del sector agroalimentari a desenvolupar les activitats i compliment de normatives i/o legislacions en matèria de qualitat i seguretat alimentària (ISO 9001:2000, ISO 22000; BRC; IFS; EUREPGAP; i altres referencials). També és la seva tasca proporcionar la formació adequada a les empreses i als treballadors que manipulen aliments, tant des de la planificació, com l’impartiment dels cursos, posterior avaluació de la seva comprensió i efectivitat una vegada posats els coneixements a la pràctica als respectius llocs de treball.

Professió

Consultora / Empresària

Camp d’expertesa

Empresa / Qualitat / Alimentació i nutrició