MONTSE ALEGRET I LLORENS

Imprimir
Expertes
Expertes

Sóc Neuropsicóloga, actualment Coordinadora de la Unitat de Neuropsicologia Clínica de Fundació ACE. Tinc una àmplia experiencia en el diagnòstic, maneig clínic, avaluació neuropsicològica, estimulació cognitiva i recerca de diferents malalties neurodegeneratives, havent treballat anteriorment en grups de recerca reconeguts en Neurologia i Neuropsicología (Departament de Psicobiologia i Psicologia Clínica de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i la Unitat Trastorns del Moviment de l’Hospital Clínic de Barcelona). Vaig obtener el 3er Premi “Nacional de Terminación de Estudios de Psicología” otorgat pel Ministeri (BOE 18-julio-96) i el Premi Extraordinari de Llicenciatura 1995-96, otorgat per la Universitat Autònoma de Barcelona. Vaig realizar la tesi doctoral sobre “Funcions cognitives relacionades amb els circuits frontobasals: efectes del tractament quirúrgic i fármacològic en la malaltia de Parkinson” a la Universitat de Barcelona, obtenint la qualificació d’Excelent cum laude per unanimitat. Tinc 46 publicacions en revistes de reconegut prestigi internacional (factor impacte total= 255,376) i 4 capítuls de llibre en manuales de demències. Al 2007 vaig ser investigadora principal d’un projecte FIS sobre la malaltia d’Alzheimer prodòmica i lleu; i prèviament como investigadora en una FIS sobre la fase preclínica de la malaltia de Huntington, donant lloc a 6 publicacions científiques, reflexant el meu interès en la fase preclínica de les malalties neurodegeneratives.

Professió

Psicòloga

  • Nom i cognoms MONTSE ALEGRET I LLORENS