Montserrat Civit Torruella

Imprimir
Expertes
Expertes

Lingüística computacional: anotació de corpus; anàlisi morfològica i sintàctica; correcció gramatical. Correcció i revisió de textos (català i castellà). Ensenyament: català i castellà per a nouvinguts.

Camp d’expertesa

Didàctica / Educació / Llenguatge / TIC

  • Nom i cognoms Montserrat Civit Torruella