Montserrat García Martínez

Imprimir
Expertes
Expertes

Prevenció i control del càncer. Detecció precoç del càncer: programes poblacionals de cribratge de càncer colorectal i càncer de mama.