Expertes
Expertes

Llicenciada en Dret, en Ciències Polítiques i Màster en Polítiques d’Igualtat de Gènere. Des del 2004, ha treballat com a coordinadora i avaluadora de projectes i estudis relacionats amb la igualtat de gènere, tant a àmbit europeu, amb <a href=”coresponsibility, com nacional, comarcal i local (Guia Coresponsabilitat per a homes a Viladecans i creació d’un grup d’homes que treballa la temàtica de la coresponsabilitat). Per la seva trajectòria professional, posseïx experiència en avaluacions, així com coneixements en tècniques d’investigació quantitatives i qualitatives. Assessora sobre drets laborals i realitza formació en negociació col·lectiva. Forma en polítiques públiques en igualtat d’oportunitats en el treball. Realitza també projectes artístics i culturals amb perspectiva de gènere, com playroomgirl.