Expertes
Expertes

Dret civil i de familia. (divorcis, trencament parella de fet, modificació de mesures, execució de sentencies, reclamació aliments, Incapacitat, Tutela, curatela, venda de béns de menors o incapaç, reconeixement de fil·liació, prevenció tutelar…)

Dret bancari (reclamacions per mala praxis bancària).

Dret mercantil (redacció de contractes, reclamacions…)

Dret de succesions (acceptació d’herència, partició herencia, reclamació herencia, assegurances de vida)

Dret civil general

Dret processal civil.

Professió

Advocada

  • Nom i cognoms NURIA CRISTOBAL TORRAS
  • Adreça Carrer Rosselló 188 2-C
    Barcelona 08008