Expertes
Expertes

Anteriorment va ser l’economista responsable del disseny, implantació i anàlisi de projectes d’avaluació de polítiques socials utilitzant metodologia experimental i quasi-experimental a la Mahematica Policy Research, Washington D.C. (200-2004) i experta en temes de mercat laboral i productivitat i assesora del Chairman Alan Greenspan al Board of Governors of the Federal Reserve, Washington D.C. (1998-2000). Ha fet recerca al Brookings Institution, a Washington D.C. em temes d’economia, del mercat laboral i de política social.