Expertes
Expertes

Ha estat professora (Becària, Ajudant i Associada) de l’àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) en diferents períodes de temps (des de 1993 fins al 2003, al curs 2005/06 i des del curs 2008/09 fins a la data). Des del 2001 es dedica preferentment a fer informes i valoracions psicològiques per a judicis tant a la jurisdicció penal com civil (família, sòcio-laboral, incapacitacions). Ha estat coordinadora del Servei Tècnic del Punt de Trobada del Camp de Tarragona des del seu inici al 2008 fins al 31 de desembre de 2009. Temes principals de treball: els generals de la Psicologia Jurídica i en especial els relacionats amb la violència (violència juvenil, i violència de gènere, domèstica i contra la dona en general), victimologia, perfils criminals i altres aspectes relacionats de política criminal.