Patricia Reverter Guillot

Imprimir
Expertes
Expertes

Plans Directors de Responsabilitat Social Corporativa Anàlisi i diagnòstic dels assumptes clau en matèria de RSC i relacions amb grups d’interès Informes de Responsabilitat Social Corporativa seguint les guies de GLOBAL REPORTING INITIATIVE i també GLOBAL COMPACT, INTEGRATED REPORTING. Relacions amb Inversors socialment responsables. Revisió Independent dels Informes de Responsabilitat Corporativa quant a la informació no financera Disseny de codis ètics. Plans de formació. Plans de millora del control i el reporting dels aspectes claus (ambiental, social, RRHH, seguretat de producte, relacions amb els clients, prevenció de la corrupció, drets humans…)

Professió

Consultora

  • Nom i cognoms Patricia Reverter Guillot