Pilar Blasco Prim

Imprimir
Expertes
Expertes

és professora del Postgrau en Dret i Negociació i Dret urbanístic a la Universitat Oberta de Catalunya. Professora del Postgrau sobre Comunicació local: Producció i Gestió de la Universitat Autònoma de Barcelona. és presidenta de la Fundació Futura Local, per a la formació en lideratge polític dels governants locals. Formadora i consultora de càrrecs electes locals i del personal tècnic i laboral de les administracions públiques locals. En la seva experiència professional ha exercit de Secretària en diverses administracions locals. Ha estat alcaldessa de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (1995-2001) i regidora fins el 2007. Ha estat presidenta de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques entre els anys 1999-2001.

Professió

Advocada

Camp d’expertesa

Urbanisme / Dret / Mediació