Expertes
Expertes

Administradora i cap tècnic d’una enginyeria de projectes agrícoles (regadius, camins, construccions rurals, etc), forestals (aprofitaments, Plans d’ordenació,etc.), estudi ambientals projectes paisatgístics i de restauració d’àrees degradades Professora a temps parcial a la Universitat de Lleida (Escola Superior d’Enginyeria Tècnica Agraria) des de 1994

Camp d’expertesa

Món rural / Medi ambient