Expertes
Expertes

– Advocada  col·legiada a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida des del mes de febrer de 1991 (25 anys en exercici al despatx professional  Rosalia Carnicé)

– Advocada Col·laboradora al Bufet Milara de Lleida . Juny 1994 – Actualitat

– Advocada inscrita al Torn d’Ofici de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida, en Dret Civil, Dret Laboral, Dret Matrimonial, Dret Penal, Jurisdicció de Menors i Violència de Gènere.  1993 – Actualitat

– Regidora d’Ensenyament a l’Ajuntament de Mollerussa. Juny 2011- Juny 2015.

– Tinent d’Alcalde i Regidora de Règim Intern i Igualtat a l’Ajuntament de Mollerussa. Juny 2015 – Actualitat.

– Vicepresidenta i Consellera al Consell Comarcal del Pla d’Urgell. Juny 2015 – Actualitat.

– Secretària de la Junta del Club de Tennis Mollerussa. 2010 – 2014.

 • Curs de Jornades Sobre La Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, organitzat per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida, curs 1993.
 • Seminari sobre Les relacions Patrimonials entre Cònjuges en el Dret Civil de Catalunya, organitzat per FUNDACIÓ PÚBLICA – INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS, DIPUTACIÓ de Lleida, 1994.
 • Curs de Criminalitat i Informàtica, coorganitzat per la Universitat Oberta de Catalunya i l’Iltre. Col·legi de l’Advocacia de Lleida, 2000
 • Curs de La Nova Llei d’Enjudiciament Civil, organitzat per l’Iltre. Col·legi de l’Advocacia de Lleida, 2000.
 • Curs Especialització per a la Intervenció Lletrada en la Jurisdicció de Menors, organitzat pel Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, 2001. Aquest curs habilita específicament per a poder actuar en el Torn d’Ofici de Jurisdicció de Menors.
 • Curs Jornada Sobre la Seguretat del Trànsit, coorganitzat pel Consell de l’Advocacia Catalana i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida, 2002.
 • Curs Reforma Parcial de la Llei d’Enjudiciament Criminal en Matèria de Procediment Abreujat , organitzat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada – Generalitat de Catalunya, 2003.
 • Curs Signatura Electrònica, coorganitzat pel Consell de l’Advocacia Catalana i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida, 2004.
 • Curs Responsabilitat Empresarial en Matèria de Prevenció de Riscos Laborals. Anàlisi crític dels 10 anys d’Aplicació de la Llei, coorganitzat pel Consell de l’Advocacia Catalana i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida, 2005.
 • Curs Delictes Contra La seguretat en el Treball, coorganitzat pel Consell de l’Advocacia Catalana i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida, 2006.
 • Curs Mediació Penal, organitzat pel Centre de Mediació de l’Il·lustre Col.legi de l’Advocacia de Terrassa i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida, 2005.
 • Curs La Violència Contra la Dona, coorganitzat pel Consell de l’Advocacia Catalana i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida, 2007.
 • Jornades II Cicle de conferències de dret civil català. Organitzades per la Universitat de Lleida, Col·legi de l’Advocacia de Lleida i Societat Catalana d’Advocats de Família, 2010.
 • Curs Introductori a l’Organització i al Règim Jurídic Local, organitzat per la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes i ACM Escola d’Electes, 2011.
 • Curs d’Oratòria Parlar eficaçment en Públic – Programa de Capacitació, organitzat per BesoraPalau Executive coaching, 2016.

Professió

Advocada / Política

 • Nom i cognoms ROSALIA CARNICÉ FARRÉ
 • Adreça PLAÇA SANT JOAN, 24, PRAL. 2ª
  25007 LLEIDA