Expertes
Expertes

Treballo perquè l’aplicació de polítiques de gènere, d’igualtat, en qualsevol entitat (pública o privada, amb ànim o sense ànim de lucre) sigui factible, fàcil i favorable (3F) per a l’entitat, les persones que hi treballen i l’entorn immediat (win, win, win).

Graduada social i professional de la igualtat. Aquestes dues formacions aporten una riquesa en l’aplicació de resolucions a possibles conflictes per l’aplicació de mesures específiques.

Formació en igualtat, elaboració de plans d’igualtat, diagnosi, construcció i aplicació de mesures, seguiment i avaluació de polítiques, plans i mesures, elaboració d’indicadors, comunicació amb perspectiva de gènere i inclusiva, anàlisi de les polítiques públiques, aplicació de criteris de responsabilitat social corporativa de les empreses, entre d’altres.

Un (v)bell somni: la igualtat REAL de dones i homes…de les persones!

I com deia Eleanor Roosevelt “El futur pertany a les persones que creuen en la bellesa dels seus somnis”. Jo hi crec. Tu hi apostes. El futur és nostre!

 

  • Nom i cognoms Sandra Suàrez i Plana