Sara Esteller Cagigal

Imprimir
Expertes
Expertes

He desenvolupat gran part de la meva vida professional en el camp del peridodisme cultural, com a redactora en revistes però també com a cap de comunicació de nombrosos esdeveniments culturals. No he aturat mai el meu reciclatge i he fet una formació continua en xarxes socials, noves tecnologies i eines de difusió, així com en els nous enfocaments de les relacions comunicatives que ha anat demanant la societat i les seves institucions. Periodista redactora, guionista, gestora de continguts, crítica de dansa, coordinadora editorial, divulgadora, professora de màrqueting cultural, community manager, etc.

Professió

Periodista

Camp d’expertesa

Escultura / Dansa / Teatre