Expertes
Expertes

Com a doctora investigadora publico textos acadèmics sobre el tema de la identitat des de diferents perspectives: psicoanàlisis, gènere i teoria queer. Com a experta en literatura, destacaria la meva conferència: “La situació de la dona en el S. XIX a través de Galdós”. Escriptora de textos històrics, polítics i cultrals per a multimèdia (Presidència de la Generalitat de Catalunya, Terra XIX) – Guionista audiovisual, cinematogràfica i radiofònica (La història del perfum, Vámonos Bárbara, Carpe Diem) – Periodista especialitzada en temes socials (W. Burroughs: Como nada es verdad todo está permitido) – Creativa de publicitat en multinacionals espanyoles, italianes, mexicanes i nordamericanes (Tiempo BBDO, CPV-Roma, Scali, McCabe & Sloves) – Comissària i directora de producció per a exposicions – Lectora i correctora d’estil per a editorials – Professora doctora en universitats públiques i privades – Creadora de continguts (Los freires de la Orden Militar de Calatrava. Castillo de Alcaudete, Jaén y Fórum Universal de les Cultures Barcelona 2004) – Publicacions acadèmiques (Mixturados, imbricados y yuxtapuestos: la creatividad publicitaria).