Expertes
Expertes

FORMACIÓ:

Doctora en Activitat Física, Educació Física i Esport per la U. de Barcelona (2008)

Premi extraordinari de Doctorat per la tesi: Les relacions de gènere en l’Educació Física a l’escola primària. Anàlisi dels processos de reproducció, resistència i canvi a l’aula.

Llicenciada en Educació Física (1999) i Llicenciada en Història (2002)

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Professora a l’INEFC de Barcelona (centre adscrit a la U. de Barcelona) des de 2003.

Imparteix docència en les assignatures:

Grau en Ciències de l’AF i l’Esport (CAFE): Sociologia i Història de l’Esport; Accions pel canvi: multiculturalitat i gènere en l’AF i l’esport; Lleure i entorn social; Educació en valors i resolució de conflictes.

Màsters: Gènere en l’AF, l’EF i l’Esport; Ètica en la gestió esportiva; Metodologia de la investigació en l’AF i l’EF

PUBLICACIONS (més de 20 publicacions sobre gènere, EF i esport):

Martin, Montse; Soler, S.; & Vilanova, Anna (2017). Capítulo 4. Género y deporte (pp. 97-124). In García Ferrando, M., Puig, N., Lagardera, F., Llopis, R. & Vilanova, A. (coord.) Sociología del deporte (4a edició). Madrid: Alianza editorial.

Soler, Susanna & Vilanova, Anna (2016). “Inspiring women in sport in Spain” (pp. 125-142). In Diketmüller, Rosa (Ed.), Inspirational women in Europe: Making a difference in Physical Education, Sport and Dance. Juiz de For: NGIME/UFJF.

Soler, Susanna (2015). Estrategias de promoción del deporte femenino, a  V  Ciclo de Conferencias de Xénero, Actividade Física e Deporte curso 2013-2014/2014-2015 (5º A Coruña), 5:50-62. ISBN:978-84-9749-624-7. Disponible en: http://hdl.handle.net/2183/15519

Soler, Susanna (2012). “Mujer y deporte: de la teoría a la práctica” (pp. 28-41). In Martínez, Inmaculada, Cayero, Ruth & Calleja Julio (Ed.), Investigación e innovación en deporte.  Barcelona: Paidotribo.

Soler, Susanna (2007): “How football is taught and learned in Physical Education classes in Spain? Girls learning attitudes in football PE classes” (pp. 131 – 150). A Magee, J.; Caudwell, J.; Liston, K. & Scraton, S. (Ed.): Women, Football and Europe: Histories, Equity and Experiences. Meyer and Meyer Sport. Oxford. (ISBN: 978-1-84126-225-3)

Soler, Susanna (2007): “Actitudes y relaciones de niñas y niños ante contenidos de la Educación Física de primaria estereotipados por el género: el caso del fútbol” (pp. 119-150). A Vázquez, B. (coord.), Las mujeres jóvenes y las actividades físico-deportivas. Consejo Superior de Deportes. Madrid. (ISBN: 978-84-7949-149-9)

PROJECTES:

IP projecte: “Desenvolupament de la carrera professional dels i les entrenadores: anàlisi des de la perspectiva de gènere i benestar laboral”, (2015PINEF00012), en el Programa de beques per a la contractació de personal investigador novell dins l’àmbit de l’educació física i l’esport i les ciències aplicades a l’esport (PINEFC) per a l’any 2016.

Investigadora Principal del proyecto de investigación fundamental no orientada – 2012 (I+D+i): “La Igualdad en Juego: la (no)presencia de las mujeres y la perspectiva de género en los estudios de la familia de la Actividad Física y el Deporte”, el cual tiene como referencia DEP2012-31275. (Enero 2013-Junio 2016)

IP projecte d’investigació: “Disseny, implementació i avaluació d’un programa d’activitat física per a la inclusió de dones immigrants a l’Hospitalet de Llobregat”.  Subvencionat per la Secretaria per a la Immigració, del Departament d’Acció Social i Ciutadania, i per la Direcció General de Recerca, del Departament d’Innovació Universitats i Empresa, mitjançant la convocatòria ARAFI 2008 (ARAF1 00043)

COL·LABORACIONS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ:

Des del 2003, he col·laborat a La Vanguardia, el diari ARA, a Catalunya Ràdio, TV3, Beteve, etc.

ALTRES MÈRITS:

 • Membre de la Taula de Dona i Esport de l’Ajuntament de Barcelona. Des de la seva creació l’any 2006 fins l’actualitat.
 • Membre del jurat del premi de Dona i Esport “Mireia Tapiador”, Ajuntament de Barcelona. Des del 2007 fins l’actualitat.
 • Experiència esportiva:
  • Jugadora de futbol-sala des de 1992 fins 2006
  • Membre de la selecció catalana des de la temporada 96-97 al 2004, essent la capitana els anys 2003 i 2004.
  • Integrant de l’equip tècnic de l’Escola del Comitè català de futbol-sala des del 1999 fins el 2002.

 

 • Nom i cognoms Susanna Soler Prat
 • Adreça Av. de l'Estadi 12-22
  Barcelona 08028