Expertes
Expertes

Vaig estudiar la Llicenciatura de Pedagogia i posteriorment el màster de Recerca en Educació a la UAB.

Al 2014 vaig defensar la meva Tesi Doctoral “Análisis y propuesta de intervención sobre la alineación entre el trabajo por competencias, la estrategia metodológica y el sistema de evaluación (Alineación C*M*E)” obtenint una qualificació d’Excel·lent Cum Laude.

Durant els primers anys de la meva carrera professional vaig estar treballant a la UAB com a tècnica de suport a la recerca en el Departament de Pedagogia Aplicada, on també he estat contractada com a professora associada durant diferents cursos acadèmics.

Des del 2008 estic treballant a la Unitat de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent de l’Escola d’Enginyeries i TIC de la Universitat Pompeu Fabra. Les meves tasques es centren, fonamentalment, en el disseny, desenvolupament i avaluació d’accions, experiències i projectes relacionats amb la qualitat de la formació i la innovació docent. Així mateix també faig orientació i acompanyament pedagògic a l’estudiantat de l’Escola.

  • Nom i cognoms Verónica Moreno Oliver