Clàusula de privacitat

L’Institut Català de les Dones (ICD) garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través del Cercador d’expertes en el termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

La incorporació de les dades personals al formulari d’inscripció al Cercador suposa el consentiment per al seu tractament i, en el seu cas, l’autorització per a la cessió de les dades a mitjans de comunicació, empreses i entitats que ho sol·licitin amb la finalitat de visibilitzar el talent femení.

També queda autoritzada la utilització de les dades personals i imatges per a la realització d’accions de difusió del propi Cercador al web de l’ICD i a les xarxes socials, per a esdeveniments públics vinculats al Cercador d’expertes i per a d’altres iniciatives vinculades a la promoció i visibilització del talent de les dones.

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals us heu d’adreçar per escrit a l’Institut Català de les Dones, Pl. Pere Coromines, 1 (08001 Barcelona), aportant fotocòpia del DNI o document equivalent i concretant la petició.

Condicions d’ús

La usuària és responsable de la veracitat, exactitud i actualització de la informació facilitada a través del Cercador.

La presència en el Cercador no significa una validació per part de l’ICD per a tota mena d’activitats de caire públic.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se’n citi la font i la data d’actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

D’altra banda, les galetes (cookies) s’utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant a les persones responsables del web per millorar el servei a la ciutadania.